Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 หอการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส (สวนศรีเมือง) อ.เมือง จ.ระยอง