กำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง

แผนงานกิจกรรม
1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2561

ครั้งที่

เดือน

กำหนดวันประชุม

1/2561

มกราคม

10 มกราคม 2561

2/2561

กุมภาพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมใหญ่สามัญ

มีนาคม

7 มีนาคม 2561
3/2561

เมษายน

4 เมษายน 2561
4/2561

พฤษภาคม

2 พฤษภาคม 2561
5/2561

มิถุนายน

6 มิถุนายน 2561
6/2561

กรกฎาคม

4 กรกฎาคม 2561
7/2561

สิงหาคม

1 สิงหาคม 2561
8/2561

กันยายน

5 กันยายน 2561
9/2561

ตุลาคม

9 ตุลาคม 2561
10/2561

พฤศจิกายน

6 พฤศจิกายน 2561
11/2561
ธันวาคม
4 ธันวาคม 2561

กำหนดประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)


ตารางงานเดือนตุลาคม 2561

วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เข้าร่วม
2 ต.ค.61 (09.30-10.00 น.)
1
ร่วมรายการทาง สวท.ระยอง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการของหอการค้า และพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ณ สวท.ระยอง เลขาธิการ
(13.30-16.30 น.)
2
ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง คณะกรรมการ/YEC/ที่ปรึกษา
3 ต.ค.61 (09.00-12.00 น.)
3
ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ณ พื้นที่          ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย และ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง คุณมาโนชย์
3-4 ต.ค.61
4
ร่วมแลกเปลี่ยนในการบรรยายสรุปเรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) : โอกาสและผลกระทบกับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดระยอง" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.ระยอง เลขาธิการ
4 ต.ค.61 (09.00-12.30 น.)
5
งานเสวนา เทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดต้นทุน พร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง คุณนิรุตต์
(10.00-12.00 น.)
6
มหาวิทยาลัยบูรพาพบหอการค้าจังหวัดระยอง เพื่อหารือการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง ประธาน/เลขาธิการ/คุณสุทธิพร
 (14.00-16.30 น.)
7
ประชุมหารือเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง  
(14.00-16.30 น.)
8
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อบจ.ระยอง เลขาธิการ
5 ต.ค.61 (09.30-12.00 น.)
9
ประชุมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง กรณีการซ่อมสร้าง การขยายถนนทางหลวงแผ่นดินฯ             ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง คุณวิโรจน์/เลขาธิการ
(09.30-12.00 น.)
10
ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง กมรวรรณ
 (15.30-16.30 น.)
11
บรรยายสรุปหัวข้อ "ระยอง:ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน" ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง คุณวิโรจน์
8 ต.ค.61 (09.30-12.00 น.)
12
ประชุมหารือเพื่อขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุมสัมมาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธาน
(11.30-15.30 น.)
13
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวฝั่งทะเล 3 ประเทศ ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด  ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย คุณประโยชน์
9 ต.ค.61 (10.00-10.30 น.)
14
ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดจังหวัดระยอง ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
10 ต.ค.61 (13.30-16.00 น.)
15
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง คุณพิธพร
11 ต.ค.61 (13.30-16.00 น.)
16
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง ประธาน/
12 ต.ค.61 (06.00-09.00 น.)
17
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานแอโรบิค สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง  
18 ต.ค. 61 (08.30-12.00 น.)
18
ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ำประปา ปัญหาแรงดันน้ำ และปัญหาท่อประปาชำรุดบ่อยครั้ง ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ประธาน
 (09.30-12.00 น.)
19
ประชุมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด" ประจำปี 2561    ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง คุณนเรศ
19 ต.ค.61 (13.00-16.00 น.)
20
งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี คุณประโยชน์
23 ต.ค.61 (08.00-09.30 น.)
21
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครระยอง  
25 ต.ค.61 (12.00-20.00 น.)
22
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง    ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
29 ต.ค.61 (09.00-12.00 น.)
23
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง ประธาน